XX ZJAZD DROGOWCÓW MIEJSKICH

null

www.xxzjazd.mzd.bielsko.pl

Zjazd Drogowców Miejskich stanowi ogólnopolskie forum dyskusyjne służące wymianie doświadczeń i poglądów dotyczących kierunków rozwoju drogownictwa miejskiego