PARKOWANIE W BIELSKU-BIAŁEJ

null

http://parkowaniebielsko.pl/

Strefy płatnego parkowania wyznacza się na obszarach miast
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, celem zwiększenia rotacji parkujących pojazdów. Występujący poważny deficyt miejsc postojowych w obszarach śródmieścia Bielska-Białej, w pełni uzasadnia wprowadzenie strefy płatnego parkowania.